BDSM Åtalet

av den 30 Sep, 2010, i kategorin Livet

En utav dom möljliga dommarna är klara…

…för tydligen har dommen överklagats till hovrätten. Tingsrätten ogillade iallafall målet och den anklagade antar jag har fått ersättning.

Domslut
Åtalet ogillas

Skadestånd
Emilia Hetlesaethers skadeståndsyrkande ogillas.

Ersättning
Kerstin Hedelin tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 64 226 kr. Av beloppet avser 44 226 kr arbete, 6 240 kr
tidsspillan, 915 kr utlägg och 12 845 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna
på staten.

Bo Petersson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 82 526 kr. Av beloppet
avser 62 937 kr arbete, 1 820 kr tidsspillan, 1 580 kr utlägg och 16 189 kr
mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

Staten borde hålla sig ifrån vad folk gör i sin sänghalm och det borde vara förbjudet att överklaga denna domen.

Läs om målet:

http://data.fuskbugg.se/skogsturken/B_326-10.pdf

:

Lämna en kommentar

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!